Képzéseink felnőttképzőknek

 

Programkövetelmények kidolgozása a felnőttképzésben

Hogyan fejlesszünk eredményesen szakképesítést?

Programkövetelmények kidolgozása a felnőttképzésben - Hogyan fejlesszünk eredményesen szakképesítést? - címmel online műhelymunkát szervezünk, melynek célja, hogy felkészítsük a résztvevőket a 2020. július 1-től benyújtható szakmai programkövetelmények elkészítésére.

A programot nem csak azoknak ajánljuk, aki programkövetelményeket szeretnének kidolgozni, hanem azoknak is, akik tervezik, hogy programkövetelmények alapján felnőttképzési programot dolgoznak ki, és bekapcsolódnak a felnőttképzés új rendszerébe.

 

  Jelentkezzen az online műhelymunkánkra!

Jelentkezés 

 

A műhelymunkában való részvétel segíti Önt abban, hogy

  • megértse és alkalmazza a képzésfejlesztés logikáját,
  • a programkövetelményt a hatályos jogi szabályozás alapján készítse el,
  • megértse a tanulási eredmény alapú szemlélet lényegét és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a felnőttképzésben,
  • a szakképesítés követelményeit mérhető és értékelhető tanulási eredményekben fogalmazza meg,
  • a képesítő vizsga követelményeit úgy határozza meg, hogy biztosítsa a vizsgázó teljesítményének objektív és megbízható értékelését.

Az előadás tartalmi elemei:

  • a programkövetelmény helye és szerepe a szakképzés új rendszerében
  • a programkövetelmény tartalmi elemeinek kidolgozása (magyarázattal, példákkal)
  • a tanulási eredmények fogalomrendszere, a tanulási eredmény alapú szemlélet lényegi elemei
  • a tanulási eredmények meghatározásának módszertani kérdései
  • a vizsgatevékenységek (írásbeli vizsga, projektfeladat) és az értékelési szempontok kidolgozásának alapelvei

Miről szól a program?

 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit 2020. július 1-től programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzésben érdekelt felnőttképzést folytató intézmények a programkövetelmények alapján dolgozzák ki képzési programjukat, az akkreditált vizsgaközpontok pedig a programkövetelményben meghatározott követelmények alapján értékelik a vizsgázó által birtokolt tanulási eredményeket a képesítő vizsgán.

A programkövetelmény fejlesztésével egy új szakképesítést alapítunk. A szakképesítés kimeneti követelményeinek meghatározása egyszerre lehetőség és felelősség. Kidolgozása szakmai és módszertani tudást és odafigyelést igényel.

A programkövetelmények jellemzője, hogy kimenetszabályozásúak. Ennek megfelelően a szakmai képzés követelményeit a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedő képesség + tudás + attitűd + autonómia-felelősség kontextusában kell meghatározni. A vizsgakövetelmények pedig olyan részletezettséggel kell kidolgozni, hogy az alapján a vizsgaközpontokban országosan egységes minőségű vizsgát lehessen megvalósítani.

Az online műhelymunka keretében szakmai és módszertani támogatást nyújtunk a programkövetelmények eredményes kidolgozásához.

 

 

Szervezési információk

Időpont

2020. június 24. szerda, 9 órától 13.30-ig

Helyszín

A műhelymunka online formában kerül lebonyolításra.

Előadó

Dr. Farkas Éva andragógus, felnőttképzési és szakképzési szakértő

Ár

Az online részvétel díja 13.500 Ft + ÁFA
 

  Jelentkezzen az online műhelymunkánkra!

Jelentkezés 

 

Programkövetelmények kidolgozásnak szakértői támogatása online konzultációval

A szakértői támogatás és konzultáció a műhelymunka keretében megadott szempontok és példák alapján elkészült programkövetelményre irányul. A konzultáció igénybe vevője megküldi az anyagot a szakértőnek, aki azt átnézi, véleményezi, a véleményezett anyagot a konzultáció előtt visszaküldi. Az online konzultáció keretében áttekintik és értelmezik az átdolgozandó részeket. A szakértő indokolja a korrekciós javaslatokat. Ezt követően a megbízó átdolgozza a programkövetelményt, melyet a szakértő ismét átnéz és véleményez, optimális esetben beadásra javasol. Vagy megismétlik a konzultációt. A konzultáció díjazása függ az online konzultációk és a programkövetelmények számától.

  Egy alkalom Két alkalom
Egy PK  45.000 Ft + ÁFA 65.000 Ft + ÁFA
Két PK   70.000 Ft + ÁFA 100.000 Ft + ÁFA
Három PK 85.000 Ft + ÁFA 120.000 Ft + ÁFA

 

Amennyiben a programkövetelményt elfogadják, akkor a megbízó további 100.000 Ft sikerdíjat fizet a megbízottnak programkövetelményenként. Ez fedezi egyben az eljárás során végzett hiánypótlási, egyeztetési tevékenységek költségét.

 

  Vegye igénybe a programkövetelmények kidolgozásának szakértői támogatását!

Jelentkezés